14 februari 2017by tonny

Om fouten te voorkomen bij het overboeken van bedragen naar andere rekeningen wordt in het 2e kwartaal van 2017 de IBAN-naam check (weer) ingevoerd. Er wordt een automatische scan uitgevoerd om te kijken of naam en IBAN overeenkomen. Komt het niet overeen dan krijgt men een melding.

Voorlopig is deze IBAN-Naam check alleen van toepassing op Nederlandse rekeningen. Rabobank is de eerste bank waar dit zal worden ingevoerd. Als rekeninghouder krijg je bericht zodra het op jouw rekening(en) wordt toegepast. Blijft natuurlijk belangrijk dat je ondanks deze check je adresboek goed op orde houdt!!8 december 2016by tonny

Als freelancers of zzp’ers een hypotheek aanvragen bij de bank dan komen ze meestal van een koude kermis thuis.  Met ingang van 1 januari 2017 gaat het iets gemakkelijker. Vanaf deze datum kunnen zzp’ers en freelancers bij alle grotere uitzendbureaus een arbeidsperspectiefverklaring aanvragen. Dit is een persoonlijke test/onderzoek naar de kansen op werk. De verklaring zegt veel over je kredietwaardigheid. Tot nu toe voor de meeste zzp’ers en freelancers een struikelblok bij het aanvragen van een hypotheek. Het is te vergelijken met de klassieke werkgeversverklaring voor mensen met een vast contract. Maar volgens de opstellers zegt de test veel meer over je kredietwaardigheid dan de klassieke werkgeversverklaring voor mensen met een vast contract.19 november 2016by tonny

Het kabinet heeft besloten de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) voor ZZP’ers in de ijskast te zetten t0t 2018. De onduidelijkheid van deze wet gaf veel onrust onder ZZP’ers en hun opdrachtgevers en leidde tot minder opdrachten.De staatssecretaris gaat het komend jaar proberen de knelpunten op te lossen. Indien nodig wordt de wet langer uitgesteld. VNO/NCW gaat zelfs nog een stap verder en wil dat de wet van tafel gaat. Wordt dus vervolgd en we houden u op de hoogte.26 oktober 2016by tonny

Nederlandse BTW-richtlijn aangepast?

Het Europese Hof van Justitie is van mening dat de Nederlandse regels voor BTW-aftrek te streng zijn. Voldoet een factuur niet aan de Nederlandse btw-richtlijn, bijvoorbeeld het btw-nummer van de leverende partij ontbreekt, dan is deze factuur niet juist. De BTW mag dan niet worden afgetrokken. Ook een niet duidelijke omschrijving van het geleverde kan er voor zorgen dat de BTW-aftrek niet wordt toegestaan.  Het Europese Hof van Justitie vindt dit te streng en staat aftrek toe als de ondernemer het aan de hand van documentatie kan aantonen.  Het is afwachten in hoeverre de Nederlandse Belastingdienst dit gaat aanpassen in de BTW-richtlijn. Wij houden u op de hoogte.26 oktober 2016by tonny

Heeft u btw betaald voor een levering? Dan kunt u de btw terugvragen bij de Belastingdienst, maar dat zal u wel bekend zijn.  Echter u mag dit alleen claimen indien u een factuur hebt ontvangen waarop deze btw staat vermeld. Geen factuur ontvangen?  Neem dan contact op met de leverancier en vraag hierom. Een factuur ontvangen zonder btw vermelding?  Neem contact op met de leverende partij en verzoek om een juiste factuur. Meestal een kleine moeite die veel oplevert!26 oktober 2016by tonny

Heeft u te maken met wanbetalers?

U heeft goederen of diensten geleverd aan een particulier of bedrijf en het blijkt dat deze uw factuur niet kan of wil betalen. Dan heeft u te maken met een “wanbetaler”. Dit is natuurlijk op zich al vervelend genoeg want u heeft wel geleverd!  Weet u dat u de in rekening gebrachte en door u afgedragen btw kunt terugvorderen bij de belastingdienst? Op uw aangifte formulier vind u hiervoor een apart invulvlak. Een “wanbetaler” is al vervelend genoeg, beperk uw financiële schade!